DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

...vy ste v roku 2007 na ministerstve zaplatili 9 miliónov korún za analýzu, ktorá tiež potvrdzovala, že zlúčenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v istom horizonte naozaj predpokladá úspory a znižovanie nákladov. Takže sa divím, že vy niečo kritizujete... My sme s týmto návrhom prišli pred dvoma rokmi, to nie je názor, ktorý by sa zrodil z týždňa na týždeň.

09.12.2010
Neoveriteľné

Minulá vláda súhlasila s výstavbou spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu ešte koncom októbra 2007. Budovu STV postavili pred 35 rokmi a SRo pred 25 rokmi. Analýza z roku 2007, ktorú vypracovalo ministerstvo kultúry s konzultačnou spoločnosťou Deloitte Advisory, s.r.o. uvádza tri varianty riešenia. Prvým riešením je zachovanie a modernizácia súčasných budov, produkčných a vysielacích technológií, druhým možným riešením je využitie súčasných priestorov STV aj pre SRo a ich modernizácia a ako tretiu možnosť uvádza štúdia vybudovanie nového spoločného mediálneho komplexu pre STV a SRo. Tretí variant, je podľa MK SR najvýhodnejší a v novej budove by mohla sídliť aj štátna tlačová agentúra TASR. Táto analýza ale stála iba 38 711 eur (čo je približne 1 166 000 korún).

Daniel Krajcer mal zrejme na mysli analýzu, na ktorú ministerstvo kultúry vyhlásilo 27. decembra 2007 sútaž na poskytovanie poradenských služieb v predrealizačnej fáze výstavby, ktorú vyhrala pražská spoločnosť Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluvu s touto firmou podpísalo ministerstvo 30. apríla 2008. Poradenstvo zahŕňalo najmä plán a metodiku riadenia projektu, spracovanie rámcovej koncepcie spoločného sídla STV a SRo, aby vyhovovalo ich potrebám. Ďalej mala spoločnosť poskytnúť finančnú, právnu a technickú analýzu k spoločnému mediálnemu komplexu a vypracovať časový harmonogram prípavnej fázy výstavby.  Celá analýza stála 319 956 eur (takmer 9 639 000 korún) a skladala sa z dvoch zmluv: Zmluva o dielo (Poskytovanie poradenských služieb v predrealizačnej fáze výstavby mediálneho komplexu pre STV a SRo) v hodnote 213 304 eur a Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MK-53/08/M v hodnote 106 652 eur. Čo ale bolo obsahom analýzy nevieme a či odporúčala zlúčenie inštitúcií nevieme.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error