DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

...strana SaS v tejto oblasti mala úplne jasno. Pozrite si náš volebný program...

09.12.2010
Pravda

Vo volebnom programe strany SaS, nazvanom ako 120 Nápadov pre lepší život na Slovensku, sa v sekcii Média píše:

90. BOD PROGRAMU

Verejnoprávne médiá na Slovensku stále neprešli systematickou reštrukturalizáciou, sú zaťažené komplikovanými modelmi riadenia a neprípustným politickým vplyvom.

SaS navrhuje: Spojiť STV a Slovenský rozhlas do jednej inštitúcie, sídliacej v súčasných priestoroch STV a podliehajúcej jednému manažmentu. Sprivatizovať Tlačovú agentúru SR a zrušiť Radu TASR. Dosiahneme tým efektívnejšie nakladanie s prostriedkami vyčlenenými na verejnoprávne média.

91. BOD PROGRAMU

Negatívny dopad 92,3 mil. €

Financovanie verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov je nespravodlivé, nesolidárne a nesociálne. Nevytvára reálny tlak na vedenie verejnoprávnych médií na zvyšovanie efektivity ich práce a v prípade nedostatku financií na ich chod sa dodatočne zaťažuje štátny rozpočet.

SaS navrhuje: Zrušiť koncesionárske poplatky. Vyčísliť reálne náklady na prevádzku verejnoprávnych médií na základe dôkladného auditu. Určiť percentuálnu časť HDP, ktorá bude schopná pokryť tieto náklady. Zabezpečíme spravodlivejší spôsob financovania verejnoprávnych médií. Zákonným nárokom na financovanie zo štátneho rozpočtu sa odbúra politická závislosť.

92. BOD PROGRAMU

Bez dopadu na rozpočet verejnej správy

Rada STV, Rozhlasová rada a Rada TASR sú v súčasnej dobe príliš ľahko manipulovateľné politickými vplyvmi a nedokážu preto dohliadať na objektivitu v spravodajstve a profesionalitu a nezávislosť v tvorbe.

SaS navrhuje: Nahradiť Radu STV a Rozhlasovú radu jednou 21- člennou mediálnou radou. Každý rok zvolí parlament troch nových členov na funkčné obdobie 7 rokov. Zároveň z rady odstúpia traja služobne najstarší členovia. Na rozhodnutie mediálnej rady bude potrebná dvojtretinová väčšina. Podporíme tak nezávislosť a objektívnosť vo verejnoprávnych médiách a kontinuitu v ich smerovaní.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error