DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Ja len uvoľňujem ruky do budúcna tým, že dávam návrhu zákona a spoločne ministerstvo a o tom aj diskutujeme s odborníkmi, minimálny počet okruhov. Teraz je v zákone minimálne štyri, v prípade Slovenskej televízie, a minimálne šesť v prípade Slovenského rozhlasu.

09.12.2010
Pravda

V zákone č. 16/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o Slovenskej televízii sa píše:

§ 5

Činnosť Slovenskej televízie

(1) Hlavná činnosť Slovenskej televízie je

b) poskytovanie najmenej štyroch obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu

V zákone 619/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o Slovenskom rozhlase

§ 5

Činnosť Slovenského rozhlasu

(1) Hlavná činnosť Slovenského rozhlasu je

a) vysielanie najmenej šiestich rozhlasových programových služieb, 2) ktoré sú v súlade s poslaním Slovenského rozhlasu a z ktorých aspoň tri sa realizujú celoplošným vysielaním

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error