DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Hovorili ste, že zúženie rozsahu, no ale to je presne to, o čom hovoril manažment aj Slovenskej televízie, aj tento manažment v predchádzajúcom období, že jednoducho pri tých finančných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii, jednoducho nie je schopný zabezpečiť plnú kvalitu vysielania na tých momentálne troch vysielacích okruhoch.

09.12.2010
Pravda

Rada STV na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 22. Septembra, konštatovala, že Slovenská televízia nie je schopná realizovať svoje verejnoprávne poslanie tak, ako jej to určuje zákon.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error