DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Samozrejme pani kolegyňa tuto je jasne napísané a to je najpodstatnejšie, čo treba povedať, aby to poznali aj počuli občania. "Benátska komisia zdôraznila, že štátne orgány sú úplne oprávnené podporovať znalosť a používanie úradného jazyka zabezpečiť jeho ochrana. Ochrana štátneho jazyka má osobitný význam v novovzniknutom štáte, v ktorom ako je tomu v prípade Slovenskej republiky jazykové menšiny predstavujú vysoké percento obyvateľstva. Podpora tohto jazyka, aby som to skrátil nielen pre rozvoj štátneho spoločenstva, jeho identity, ale aj pre rozvoj, rozvoj jednotlivých národností a národnostných menšinových jazykov".

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 03.12.2010
Pravda

V stanovisku k zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky prijatom Benátskou komisiou na 84. plenárnom zasadnutí (v Benátkach, 15. - 16. októbra 2010) sa okrem iného píše:

"40. Berúc do úvahy uvedené porovnanie, Benátska komisia zdôrazňuje, že štátne orgány majú plné právo podporovať znalosť a používanie úradného jazyka a zabezpečovať jeho ochranu, hoci je obvyklejšie pre štáty regulovať a ochraňovať používanie menšinových jazykov.

42. Ochrana štátneho jazyka má mimoriadny význam v novom štáte, v ktorom (čo je aj prípad Slovenskej republiky) jazykové menšiny tvoria vysoké percento populácie. Podpora štátneho jazyka zaručuje rozvíjanie identity spoločenstva štátu a tiež umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, ako aj v rámci nich. Garancia možnosti používať úradný jazyk na celom území štátu môže mať za cieľ aj predchádzanie diskriminácii občanov pri uplatňovaní svojich základných práv v oblastiach, kde majú príslušníci národnostných menšín väčšinové postavenie

132. Ochrana a propagácia štátneho jazyka tiež pomáha rozvíjať sociálnu kohéziu a integráciu národných minorít a zabraňuje, že osoby náležiace k národným menšinám budú ohraničené v špecifických geografických oblastiach, kde sa rozpráva relevantným jazykom menšiny, čo môže obmedziť možnosť pre tieto menšiny, ak si tak želajú, slobodne sa presúvať a usadiť kdekoľvek na území štátu tak, aby mohli nasledovať svoj profesijný a osobný rozvoj."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error