DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

…aj stanovisko Benátskej komisie hovorí o tom, že musí byť rovnováha medzi týmito zákonmi, to znamená musí byť rovnováha medzi ochranou štátneho jazyka a medzi ochranou jazykov národnostných menšín. Vyslovene bolo na to poukázané.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 03.12.2010
Pravda

V stanovisku k zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky prijatom Benátskou komisiou na 84. plenárnom zasadnutí (v Benátkach, 15. - 16. októbra 2010) sa v bode č. 134 píše:

"Ochrana a podpora štátneho jazyka musí byť v rovnováhe s ochranou a podporou jazykových práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Tieto práva sú zaručené a chránené na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni. Právo väčšinového obyvateľstva používať úradný jazyk a právo osôb patriacich k národnostným menšinám používať jazyk ich menšiny sú navzájom kompatibilné a môžu spolu bez problémov existovať, ak väčšinové obyvateľstvo a menšiny budú k sebe pristupovať pozitívne. Povinnosť požívať úradný jazyk by mala byť obmedzená len na prípady, keď je to skutočne potrebné na účely udržania verejného poriadku, pričom by mala zahŕňať rozumnú mieru primeranosti; rozsah potreby verejného poriadku môže závisieť od postoja národnostných menšín. V ostatných prípadoch, keď štát považuje za potrebné alebo vhodné, alebo žiaduce zabezpečiť používanie štátneho jazyka spoločne s menšinovými jazykmi, mal by na to zároveň poskytnúť primerané nástroje a finančné prostriedky."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error