DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Veľmi razantné a významné to bude práve pre menej početné menšiny, to znamená pre rusínsku menšinu, pre ukrajinskú menšinu. Napríklad pre chorvátsku menšinu. Pre chorvátsku menšinu podľa súčasného stavu ani v jednej obci vlastne nie je dosiahnutá, nie je dosiahnuté to 20% kvórum, ale znížením na 10% v dvoch mestských častiach konkrétne v Bratislave, v Jarovciach a v Čunove by títo občania mohli používať svoj jazyk, svoj menšinový jazyk. Pokiaľ ide o rusínsku menšinu, tak toto číslo zo súčasných 92 obcí sa zvýši na 146 a v prípade ukrajinskej menšiny zo 6 na 18 a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na rómsku menšinu, kde ej to veľmi výrazné, kde sa počet týchto obcí alebo miest zvýši o 100 obcí. V prípade maďarskej menšiny, ešte mi dovoľte povedať nie je tá zmena až taká výrazná. Tu je len naozaj malé zvýšenie. Jedná sa o 29 obcí.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 03.12.2010
Neoveriteľné

Podobné údaje, z ktorých vychádza pani Pfundtner sa nám nepodarilo overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error