DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Musím poukázať na to, že ešte predchádzajúca vláda, vláda pána Fica v súvislosti s novelizáciou zákona o štátnom jazyku požiadala práve Benátsku komisiu poradný orgán Rady Európy v ústavnoprávnych otázkach o vyjadrenie k novelizácii zákona o štátnom jazyku a práve v tomto stanovisku máme dnes na stole vyjadrenie, kde sa hovorí, že Benátska komisia takéto zníženie z 20% na nižšie percento víta. Dokonca nie je tam uvedené ani to, aby v zákone o používaní jazykov národnostných menšín akákoľvek hranica bola.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 03.12.2010
Zavádzajúce

Nedá sa povedať, že by to Komisia vítala, to E. Pfundtner interpretuje po svojom. Komisia konštatuje, že to nie je kompatibilné s prijatými záväzkami SR. V odstavci 136 hovorí: "Niektoré ustanovenie Zákona sú nekompatibilné so záväzkami, ktoré SR prijala a ako také by mali byť revidované. Tieto ustanovenia sa týkajú: povinnosti používať štátny jazyk v úradnom styku v oblastiach, kde menšina nedosahuje 20%…"

Explicitne v správe tiež nie je uvedené, že by Komisia podporovala, aby žiadna hranica nebola.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error