DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Vôbec to nie je, alebo je to programové vyhlásenie vlády. Sme to programové vyhlásene vlády sme pripravovali v júli. Bol prijatý v auguste.

Robert Kalinák vs. Gábor Gál - 03.12.2010
Pravda

Zmeny v zákone o dvojakom občianstve boli avizované aj v programovom vyhlásení:

Vláda SR napraví reštrikcné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ludskoprávnymi princípmi. V krátkom case pripraví návrhy zmien zákona o periodickej tlaci a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlacový zákon), zákona o štátnom jazyku SR, zákona o obcianstve SR, legislatívnych pravidiel vlády SR a i. ...

V oblasti nadobudnutia štátneho obcianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udelovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Madarskej republiky o dvojakom obcianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne úcinky tohto zákona na obcanov Slovenskej republiky. Vláda SR zlepší služby obcanom Slovenskej republiky dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahranicí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matricných a iných administratívnych úkonov. ...

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error