DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

Nielen výhrady k práci Dobroslava Trnku, ale výhrady, ako funguje teraz generálna prokuratúra. Máme určité tam zmeny načrtnuté aj v programovom vyhlásení vlády. Máme trošku iné predstavy o fungovaní generálnej prokuratúry.

Robert Kalinák vs. Gábor Gál - 03.12.2010
Pravda

ak hovoril Gál o „načrtnutí“, mal pravdu, veľa konkrétnych cieľov špecificky ku generálnej prokuratúre v programovom vyhlásení (pdf) totiž nie je. Uveďme teda aspoň to, ktoré tam je:

Vláda SR navrhne prechod správy rozpoctovej kapitoly Najvyššieho súdu a Súdnej rady, ako aj Generálnej prokuratúry SR pod správu Ministerstva spravodlivosti SR.

Ďalej všeobecne programové vyhlásenie ku prokurátorom ako takým:

V záujme posilnenia dôvery v justičný stav vláda SR bude presadzoval právnu úpravu, aby výberové konania na sudcov, vedúcich prokurátorov, prokurátorov a čakateľov prokuratúry boli transparentné a otvorené pre všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá. ...

S cieľom efektívneho boja proti korupcii v oblasti justície vláda SR navrhne popri zverejnení majetkových priznaní sudcov aj zverejnenie majetkových priznaní prokurátorov a prehodnotí skutkovú podstatu trestných činov ovplyvňovania sudcovskej rozhodovacej činnosti. ...

Vláda SR posilní procesnú nezávislosť prokurátora a zmení postavenie ministerstva spravodlivosti voči prokuratúre pri vydávaní všeobecne záväzných stanovísk ministra spravodlivosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error