DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Dneska vo svete a hlavne jednotlivý rezortní ministri na rade pre vzdelávanie Európskej únie, ale samozrejme aj v rámci OECD a ďalšie Rady Európy upozorňujú na to, že my musíme výrazne a to sa týka celej Európy, výrazne revitalizovať a posilniť predovšetkým odborné vzdelávanie, ak chceme byť konkurencie schopní,

Peniaze na školstvo - 09.05.2013
Neoveriteľné

V rámci Európskej únie existuje niekoľko dokumentov, ktoré formálne vyzdvihujú potrebu zameriavať sa na skvalitnenie odborného vzdelávania naprieč celou Európou. Podobné výroky môžeme zaznamenať prakticky zo všetkých inštitúcii, ktoré vo svojom výroku vymenoval Dušan Čaplovič. To, či musia národné vlády vo svojich programoch dbať "predovšetkým" na odborné vzdelávanie, je však podľa nášho názoru neoveriteľné.

 
Európsky parlament vo svojej nedávnej správe (ang., .pdf) o možnostiach a východiskách pre mladých ľudí na trhu práce spomína aj potrebu širšej kampane a propagácie odborného vzdelávania. 

Podobnú snahu vyvíja aj Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré v tzv. Bruggskom komuniké (.pdf) vyzdvihuje potrebu rozvoja práve tohto druhu vzdelávania. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2013
success
error