DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Náš výsledok je určite lepší ako ste si ho naplánovali a to ešte cestou sme museli riešiť jedno miliardový výpadok na daniach a nedaniach.

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Neoveriteľné

Pravdou je, že v prijatom štátnom rozpočte (.pdf) na rok 2012 bol záväzok dosiahnuť deficit verejných financií na úrovni 4,6% HDP, čo predpokladala v roku 2011 Radičovej vláda. Minister Kažimír taktiež pravdivo uviedol, že za minulý rok dosiahol deficit úroveň 4,3%, čo skonštatoval v nedávnej správe aj Eurostat, čo znamená, že výsledok bol naozaj lepší ako bol pôvodne naplánovaný.
Problém bol s výberom daní, ktorých štát vybral o 2,7% menej ako v roku 2011. 
Podľa plnenia štátnych príjmov ŠR k 31.12.2012 (.pdf, s. 1) predstavovali daňovo-odvodové príjmy v roku 2012 8 463 810 miliónov eur, teda o 764 miliónov eur menej ako sa predpokladalo. Z hľadiska nedaňových príjmov však nevieme posúdiť celkovú čiastku výpadku, pretože sa  nám nepodarilo získať relevantné údaje, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error