DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Na rok 2013 sme potrebovali opatrenia vo veľkosti 2,7 miliardy dohromady. (pozn. na zníženie deficitu verejných financií)

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Pravda

Dokument s názvom "Rozpočet 2013 - 2015: analytický pohľad", hovorí o celkových opatreniach na strane výdavkov i príjmov na rok 2013 vo výške 2,7 mld. eur, čo potvrdzuje výrok P. Kažimíra. 
"Rozpočet verejnej správy v roku 2013 obsahuje príjmové opatrenia v celkovej výške 1,8 mld. Eur (2,4 percenta HDP). Ide napríklad o zmeny v zákone o sociálnom poistení, zmeny v zákone o dani z príjmov (zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 23%, zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25%), rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore a zavedenie dočasného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. V rámci nedaňových príjmov sa očakáva najmä jednorazový príjem z digitálnej dividendy a príjmy z nového systému financovania núdzových zásob ropy.
Na strane výdavkov ide o konsolidačné opatrenia v celkovej výške 0,9 mld. Eur (1,2 percenta HDP), ktoré spočívajú najmä v úsporách osobných a prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu a úsporách výdavkov samosprávy. Na druhej strane obsahuje vyššie výdavky na mzdy v regionálnom školstve. Súčasne je v rozpočte zahrnutá rezerva, ktorá slúži na krytie prípadných výpadkov príjmov spojených s otvorením druhého piliera, ktorá súvisí s neistotou ohľadom počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú prestúpiť výlučne do priebežného dôchodkového piliera a jeho rozloženia medzi rokmi 2012 a 2013."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error