DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ale veď my už dnes patríme k najmenším štátom z hľadiska malosti verejných financií. To sa volá parameter podielu, miera prerozdeľovania.

Verejný dlh Slovenska dosiahol historický rekord - 29.04.2013
Pravda

Aj napriek tomu, že minister financnií Peter Kažimír nekonkretizuje, aké porovnanie má na mysli, z výsledku porovnania 27 krajín EU vyplýva, že hovorí pravdu.

Mieru prerozdeľovania berieme ako podiel výdavkov štátu na hrubom domácom produkte. V tomto ukazovateli nás predčia iba niektoré krajiny pobaltského regiónu, Rumunsko a Bulharsko.
Aktuálne údaje pochádzajú zo stránok Eurostatu.
 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error