DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A je zaujímavý faktor, že od toho krízového roku 2009 nám stúpla produktivita práce na Slovensku o skoro 17%, to niekde pod 20%, ale vôbec sa to neodzrkadlilo ani na mzdách našich zamestnancov.

Verejný dlh Slovenska dosiahol historický rekord - 29.04.2013
Neoveriteľné

Faktor produktivity práce zohráva úlohu pri vypracovávaní tzv. Global Dynamism Indexu medzinárodnej audítorskej spoločnosti Grant Thornton: "GDI index hodnotí a zoraďuje 50 krajín podľa dynamiky ich ekonomík, pričom analyzuje 5 hlavných oblastí - podnikateľské prostredie, ekonomiku a ekonomický rast, ľudský kapitál, finančné prostredie a oblasť vedy a technológií. Pre potreby indexu sa ekonomickou dynamikou rozumejú zmeny v príslušnej ekonomike, ktoré umožňujú jej zotavenie z hospodárskej krízy a vedú k rýchlejšiemu ekonomickému rastu v budúcnosti. GDI index teda poskytuje obraz o sile príslušnej ekonomiky a jej schopnosti dynamického rozvoja." (Zdroj: Poštová banka

Podľa tohto hodnotenia produktivita práce na Slovensku v posledných rokoch skutočne narástla - čo sa tohto faktoru týka, Slovensko sa dokonca umiestnilo na prvom mieste z 50 hodnotených krajín. 
O koľko sa však produktivita práce zlepšila od roku 2009 sa nám však zistiť nepodarilo, preto to nie je možné ani porovnať s rastom miezd. Výrok preto označujeme za neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error