DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A znovu opakujem, kým vláda Ivety Radičovej v roku 2011, tiež v hospodárskej kríze, dala -7 miliónov eur do školstva, -7 miliónov eur, také sú tie čísla k tej správe, preto išli učitelia 13. septembra do toho prvého veľkého štrajku, my sme dali a dávame tohto roku na mzdy vrátane kreditov takmer 100 miliónov eur.

Situácia v školstve - 15.04.2013
Neoveriteľné V roku 2010 bol celkový rozpočet na kapitolu školstva 2, 414 mld. eur. Nepodarilo sa však zistiť výdavky štátneho rozpočtu.
 V roku 2011 predstavovali  celkové výdavky na školstvo spolu s prostriedkami EU  2, 323 mld. eur. Zo štátneho rozpočtu išlo 1 910 710 024 eur. Na mzdy bolo vyčlenených  98 005 234 eur.

Celkový rozpočet Ministerstva školstva na rok 2012 s prostriedkami Európskej únie predstavoval 2, 434 mld eur a samotné štátne výdavky boli vo výške 1 970 722 862 eur. Na mzdy išlo 101 803 282 eur.

Na  rok 2013 je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 1 068 430 518 eur, spolu s EU prostriedkami je celkový rozpočet 1,546 mld. eur. Na mzdy je vyčlenených 14 501 540 eur.
 
V roku 2013 predstavuje 388 642 988 eur dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na VÚC v oblasti školstva. Tieto dotácie majú v kompetencii vyššie územné celky a môžu slúžiť na zvýšenie miezd pedagógov. Minister školstva uvádza údaje a charakteristiku stavu školstva v podrobnej správe, ktorú nájdete tu.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.04.2013
success
error