DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

To memorandum, ktoré ste podpísali s US Steelom, bude stáť každé odberné miesto 15 eur ročne.

Robert Fico vs. Pavol Frešo - 08.04.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil analýzu, ktorá by hovorila o dopade dohody z US Steel. Teoretický prepočet dohody z US Steel na počet domov by zodpovedal 15 euro na jedno odberné miesto (dom). Ministerstvo hospodárstva však, nárast cien pre spotrebiteľov odmieta.

V kalkuláciách Memoranda (strany 13-18 .pdf) sa neuvádza kalkulácia dopadu na jedno odberné miesto, ale dopad na štátny rozpočet. Štát má však podporiť (s. 13) výrobu elektriny US Steel sumou 14 782 000 euro.

Hospodárske noviny informovali, že dohoda z US Steel môže vytvoriť tlak na ceny, pretože aj ďalšie enegreticky náročné podniky môžu žiadať úľavu. Podľa dohody by mal US Steel získať 15 mil. euro od distribučnej spoločnosti. 

"Fico totiž Američanom sľúbil úpravu predpisov tak, aby podporu získali zdroje, ktoré na výrobu elektriny využívajú hutnícke plyny. V praxi to znamená, že U.S. Steel vďaka rekonštrukcii svojej elektrárne získa zhruba 15 miliónov eur ročne od distribučnej spoločností. Tá, samozrejme, zvýšené náklady započíta do celkovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov. ...Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že na faktúrach nebudú mať spotrebitelia viac."

Túto dohodu kritizovalo aj Združenie podnikateľov Slovenska. TASR (2. apríla 2013):

"Podnikatelia dlhodobo kritizujú alarmujúci stav, keď vláda cez energetickú legislatívu núti spotrebiteľov – podniky i domácnosti – skladať sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie či baníctva, každý rok sumou presahujúcou 500 miliónov eur, pričom dohoda vlády s U.S. Steelom túto sumu zvýši o ďalších 15 miliónov eur."

Podľa výsledku sčítania obyvateľov (s. 8) bolo k 21. máju 2011 na území Slovenskej republiky 1 070 790 domov, z nich 905 815 obývaných (84,6 %). Ak za odberné miesto považujeme dom (rodinný alebo bytový), tak podľa prepočtu by bolo približne pravdou, že na jedno odberné miesto by rozloženie dohody s US Steel robilo približne 15 euro. Ak je však vyššie v článku HN uvedené, Ministerstvo hospodárstva vylúčili zvyšovanie miest pre obyvateľov.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.04.2013
success
error