DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Filiálka. Možno 26 štúdií bolo robených od 70.rokov, na mnohých z nich finančne participovala EK a európske inštitúcie.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 25.02.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil koľko štúdií týkajúcich sa Filiálky malo byť od 70. rokov urobených a ani či na nich mali finančne participovať EK a európske inštitúcie. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.


Dopravno-urbanistická štúdia projektu TEN-T 17 neuvádza, koľko presne bolo vykonaných štúdií. Avšak na strane 14 uvádza dokumentáciu, z ktorej vychádza a ktorá slúžila pri spracovaní projektu. Priamo Filiálky sa týkala len jedna urbanistická štúdia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error