DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Keď sme nastupovali, tak čerpanie v rámci operačného programu, ktorý je najväčší, má vyše 3 miliardy eur, bolo na úrovni 11 %. My sme to potiahli za rok a pol, mám aj presnejšie číslá, sme to potiahli na úroveň 29 %. A čo sa týka kontrahovania, pretože zazmluvnenie je to, čo znamená financovanie, zdedili sme 23% úroveň, teda štvrtinovú v polčase celého obdobia a odovzdávali sme 55%. Viete, aká je teraz? 60%.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 25.02.2013
Zavádzajúce

Ján Figeľ neuvádza presné čísla v úrovni kontrahovania, ktoré po vláde R. Fica zdedila vláda I. Radičovej, hoci na druhej strane, uvádza správne správne čísla kontrahovania na konci vlády I. Radičovej a v súčasnosti. V prípade čerpania OPD uvádza správne číslo, ktoré zdedila vláda I. Radičovej, no na druhej strane, si J. Figeľ prilepšuje čísla čerpania ODP po roku a pol o takmer 6%. Vzhľadom na uvedené nepresnosti s cieľom vylepšiť si pozíciu, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.


Ján Figeľ hovorí o čerpaní v Operačnom programe doprava, ktorý má vyše 3 miliardy eur a vzhľadom na objem financií je najväčším programom. Nastúpila v júni 2010 a skončila po voľbách v apríli 2012.
Operačný program dopravačerpanie eurofondovkontrahovanie
jún 201010,28%31%
Koniec decembra 2011 (rok a pol vlády I. Radičovej)23,19%59,20%
apríl resp. máj 201227,58%54,68%
Koniec decembra resp. októbra 201231,29%cca 60%


Tlačová správa Ministerstva dopravy (máj 2012):
"V súčasnosti je v OPD zakontrahovaných spolu 2,103 mld. eur, čo znamená čerpanie na úrovni 54,68 % z celkovej alokovanej sumy."

Podľa tlačovej správy Ministerstva dopravy z októbra 2012, bolo ešte koncom júna 2012 kontrahovanie v rámci OPD na úrovni 60,29%. Úroveň kontrahovanie však do konca októbra 2012 klesla na 57%. 

Tlačová správa Ministerstva dopravy (máj 2011):
"Celková suma zakontrahovaná z OPD je k polovici mája viac ako 1,5 miliardy eur, s podielom na alokácii OPD takmer 40 %. Oproti júnu roku 2010 je to nárast o 9%."

SITA koncom decembra 2012 cituje štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, ktorý povedal, že kontrahovanie je na úrovni na úrovni 60%:
"V období od mája do polovice decembra sme zvýšili kontrahovanie o 185 mil. eur a celkovo je v súčasnosti zazmluvnených takmer 2,3 mld. eur, čo je 60 % alokácie OPD,“ priblížil pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error