DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

V roku 2011 sme spustili 4 ďalšie balíky z eurofondov, z toho dva boli aj zrealizované v krajoch Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trnavskom, ale boli pánom ministrom zastavené v krajoch Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom.

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 25.02.2013
Zavádzajúce

Ján Figeľ uvádza nesprávny rok kedy sa začali realizovať, resp spustili dva balíky projektov Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne a Košickom a Prešovskom regióne. Plán dokončenia týchto projektov je až rok 2013. Na druhej strane je pravdou, že dva balíky projektu Eliminácia rizík na cestách I. tried, zrušila Slovenská správa ciest verejnú súťaž v auguste 2012 v Trenčianskom a Žilinskom regióne, ktorú vyhlásila až v júni 2012. Podľa informácií Demagog.sk, projekt Eliminácie rizík na cestách I. triedy nie je realizovaný ani v Banskobystriskom kraji. Výrok ako celok hodnotíme ako zavádzanie.

Ján Figeľ by hovoril pravdu o zrealizovaní projektu obnovy ciest v roku 2011, ak by hovoril projekte "Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy", ktorý sa  ktorý sa zrealizoval (spustil a dokončil) v Bratislavskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom regióne. Tento projekt obnovy ciest I. triedy z peňazí EÚ bol odštartovaný v roku 2011. 

V roku 2012 začal projekt obnovy ciest 1. triedy Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trnavskom. Ide konkrétne o projekty Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne a Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne. Tieto projekty sa začali v roku 2012, no plán dokončenia je až rok 2013. V stavbách ukončených v roku 2012 sa spomínané projekty nenachádzajú ako ukončené. 

Podľa Výročnej správy (s. 30) Slovenská správa ciest 2011 v spojitosti s týmto projektom, boli zrealizované (dokončené) projekty obnovy ciest 1. triedy, v regióne Bratislavskom (8 km), Košickom (73 km), Banskobystrickom (9 km) a Žilinskom (10 km). 

V júli 2012 Slovenská správa ciest (SSC) ako zadávateľ rekonštrukcie zrušil prebiehajúcu súťaž na modernizáciu ciest I. triedy v regiónoch Žilinskom a Trenčianskom. Dôvodom zrušenia bola hrozba, že EK nepreplatí 200 miliónov euro, ktoré smerovali na Elimináciu bezpečnostných rizík na cestách I. tried.

SITA, 10. augusta 2012:

"Európska komisia (EK) nemusí Slovensku preplatiť peniaze použité namiesto opráv na výstavbu ciest prvej triedy. Ak komisia rozhodne o neoprávnenom použití peňazí, hrozí, že 200 mil. eur bude musieť Slovensko zaplatiť zo štátneho rozpočtu. ...Slovenská správa ciest v júli zrušila verejnú súťaž na elimináciu bezpečnostných rizík na 22 úsekoch ciest prvej triedy v Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji v dĺžke 138 kilometrov. Tender pritom vyhlásila začiatkom júna."

O zrušení modernizácie ciest v Banskobystrickom regióne Demagog.sk nezistil, žiadne informácie. V prehľade stavieb na roky 2011-2014 Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy, alebo Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy Banskobystrickom regióne nie je uvedené, to znamená, že sa neplánuje realizovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error