DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fronc

KDH

Za mňa to bolo 85% toho normatívu išlo prakticky na mzdy, čiže na energie a všetko ostatné nezostávalo ani len 15%.

20.02.2013
Nepravda

Martin Fronc bol ministrom školstva od októbra 2002 do februára 2006. V novembri 2003 bol prijatý zákon č. 597/2003 (.pdf), ktorý upravil financovanie škôl. Zaviedol sa tzv. normatívny princíp, čo znamená, že školy dostávali financie z rozpočtu na základe počtu jej žiakov. Minister Fronc vo svojom výroku hovoril o tzv. normatíve, ktorý zákon 597/2003 definuje nasledovne: "Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu". Preto ak minister Fronc hovorí, že 85% normatívu bolo použitých na mzdy, neznamená to, že 85% z celého rozpočtu išlo na mzdy, pretože existujú aj tzv. nenormatívne výdavky, napr. odchodné, doprava žiakov, asistenti učiteľov a pod. zameriať sa preto treba iba na normatívne výdavky škôl.
Podľa Súhrnej správy o hospodárení za rok 2004 predstavovali osobné náklady v skutočnosti 80,53% celkového normatívu. V roku 2005 to podľa Súhrnej správy o hospodárení za rok 2005 (.pdf) bolo 80,48% normatívu. V roku 2006 to bolo zasa 81,49%, ako uvádza Súhrna správa o hospodárení za rok 2006
Z hore uvedených faktov teda vyplýva, že tvrdenie ministra Fronca nie je pravdivé. Ide síce len o zopár percent, ale minister by sa mal vyjadrovať exaktne, hlavne, čo sa týka verejných financií, kde každé percento predstavuje nezanedbateľný obnos peňazí.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.01.2013
success
error