DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Vaša vláda z 80% tieto peniaze (na konsolidáciu verejných financií - pozn. demagog.sk) berie ľuďom.

Eurorozpocet - 14.02.2013
Zavádzajúce

Pavol Frešo tvrdí, že na rozdiel od predošlej vlády, vláda SMERu-SD konsoliduje predovšetkým na strane príjmov, a to až na úrovni 80%. Tento výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože súčasná vláda, tak ako predošlá, síce konsoliduje predovšetkým na strane príjmov, no príjmová časť tvorí 64% z plánovanej konsolidovanej sumy.

Podľa analytického pohľadu(.pdf,s.4) na rozpočet vypracovaného Inštitútom finančnej politiky je potrebných 2,2 mld. eur na konsolidáciu v roku 2013. Príjmové opatrenia sú vo výške 1,8 mld. eur a konsolidácia na strane verejných výdavkov je v hodnote 1 mld. eur. Príjmová časť tak tvorí 64% plánovanej konsolidácie. Podrobnejšie o tom hovorí spomínaný pohľad(.pdf,s.5) na rozpočet vypracovaný Inštitútom finančnej politiky. 

"Rozpočet verejnej správy v roku 2013 obsahuje príjmové opatrenia v celkovej výške 1,8 mld. eur. Ide napríklad o zmeny v zákone o sociálnom poistení, zmeny v zákone o dani z príjmov (zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 23%, zavedenie druhej sadzby dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25%), rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore a zavedenie dočasného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. V rámci nedaňových príjmov sa očakáva najmä jednorazový príjem z digitálnej dividendy a príjmy z nového systému financovania núdzových zásob ropy.
Na strane výdavkov ide o konsolidačné opatrenia v celkovej výške 1,0 mld. eur, ktoré spočívajú najmä v úsporách osobných a prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu a úsporách výdavkov samosprávy. Zároveň tu došlo aj k vytvoreniu dvoch druhov rezerv. Prvá rezerva slúži na krytie prípadných výpadkov spojených s otvorením druhého piliera, čo súvisí s neistotou ohľadom počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú prestúpiť výlučne do priebežného dôchodkového piliera a jeho rozloženia medzi rokmi 2012 a 2013. Druhá rezerva slúži na pokrytie prípadných rizík zo zhoršenia makroekonomického vývoja."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error