DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Zobrali ste im invalidný dôchodok. My sme jej potom na základe rozhodnutia ústavného súdu museli za miliardu korún vrátiť tieto dôchodky.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 12.02.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil žiadny relevatný zdroj, ktorý by uvádzal aké boli náklady na vrátenie invalidných dôchodkov. Odhady o objeme prostriedkov vyčlenených na tento účel sa rozchádzajú.

Marcela Eckerová z kancelácie verejného ochrancu práv v článku uverejnenom v denníku SME, 10. júna 2009 vysvetľuje, kto má právo na vrátenie invalidného dôchodku: "Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006 sa vzťahuje na prípady, keď pri kontrolnej lekárskej prehliadke určenej pred 1. januárom 2004 s lehotou jej uskutočnenia po 31. decembri 2003 posudzovala Sociálna poisťovňa trvanie invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť až 1. januára 2004. A na jej základe bol invalidný dôchodok znížený alebo odňatý. Rovnako sa uvedené vzťahuje na poberateľov invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorým pri kontrolnej lekárskej prehliadke vykonanej pred 1. januárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia, no Sociálna poisťovňa im napriek tomu po 1. januári 2004 prehodnotila trvanie invalidity podľa zákona o sociálnom poistení. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že takéto prehodnocovanie invalidity bolo protizákonné a Sociálna poisťovňa je povinná znížené respektíve odňaté invalidné dôchodky vrátiť."

V dokumente "Prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení a dôchodkovom sporení prijatých od júla 2006 do 31. decembra 2008" (.rtf) sa píše:

"...novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 10. 2006 bola riešená situácia poberateľov invalidného dôchodku, ktorým bol invalidný dôchodok odňatý, prípadne jeho suma znížená podľa protiústavného ustanovenia. Následne na to Sociálna poisťovňa postupne prehodnotila a prinavracia invalidné dôchodky tým invalidným dôchodcom, ktorým boli nespravodlivo odňaté." 

Celkovú sumu, ktorú Sociálna poisťovňa vyplatila sa nám zistiť nepodarilo. V článku portálu SME (7. septembra 2006) sa ako predpokladaná čiastka udáva 900 miliónov slovenských korún. Rovnakú sumu uvádzal aj denník Pravda (29. júla 2006). O mesiac neskôr denník Pravda (31. augusta 2006) informoval, že by sa náklady na vyplácanie do roku 2010 mohli vyšplhať až na 2, 6 miliardy korún.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error