DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Nikde tak dramaticky nestúpla nezamestnanosť ako práve tu na Slovensku.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože podľa miery nezamestnanosti v Európskej únie, ktorú uvádza Eurostat, bol rozdiel medzi rokmi 2011, kedy na Slovensku vládla vláda premiérky Ivety Radičovej a rokom 2012, v ktorom bol predsedom vlády Robert Fico, 0,4 percent. bodu. Oveľa "dramatickejšie" stúpala nezamestnanosť v 5 ďalších štátoch - Grécku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku a na Cypre.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozdiel v miere nezamestnanosti medzi týmito dvoma rokmi v krajinách EÚ podľa eurostatu (v prípade krajín, kde zatiaľ nie je dostupné konečné číslo za rok 2012 sme použili údaj za 3. kvartál roku 2012)

Krajina
2011
2012
Belgicko
7,2
7,3
Bulharsko
11,3
12,2
Česká republika
6,7
7,0
Dánsko
7,6
7,7
Nemecko
5,9
5,5
Estónsko
12,5
10,0 (3.Q)
Írsko
14,7
14,8
Grécko
17,7
25,6 (3.Q)
Španielsko
21,7
25,0
Francúzsko
9,6
10,3
Taliansko
8,4
10,7 (3.Q)
Cyprus
7,9
12,1
Lotyšsko
16,2
14,1 (3.Q)
Litva
15,3
13,0
Luxembursko
4,8
5,0
Maďarsko
10,9
10,7 (3.Q)
Malta
6,5
6,5
Holandsko
4,4
5,3
Rakúsko
4,2
4,4 (3.Q)
Poľsko
9,6
10,2
Portugalsko
12,9
15,7
Rumunsko
7,4
7,0
Slovinsko
8,2
9,0
Slovensko
13,6
14,0
Fínsko
7,8
7,7
Švédsko
7,5
7,7
Veľká Británia
8,0
7,8
EÚ - 27
9,6
10,5

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error