DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Pritom narástla sporivosť ľudí. To znamená, napriek tomu, že im bolo horšie, sporili.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže úspory domácností narástli v roku 2009 a 2010. V predchádzajúcich dvoch rokoch, ako aj v tomto roku úspory domácností stagnujú a majú skôr klesajúci trend. 


Miera úspor domácností podľa Eurostatu na Slovensku rástla, no v roku 2011 klesla.
Údaje za štvrťroky o úsporách domácností nie sú pre jednotlivé krajiny na Eurostate vedené.

rok2008200920102011
Miera úspor domácností 6,14%6,88%10,68%9,85%

Podľa Strednodobá predikcie NBS (s. 12) môžme o náraste úspor ľudí hovoriť v rokoch 2009 a 2010, tak ako ukazuje aj štatistika Eurostatu. Vývoj v predchádzajúcich dvoch rokoch, tento rok, ako aj v roku 2014 ukazuje, že úspory domácností stagnujú a majú skôr mierne klesajúci trend. 


Podľa štatistiky Eurostatu, bola hrubá miera úspor domácností v EÚ v treťom kvartáli 2012 na úrovni 11,2 %, pričom v druhom štvrťroku bola na 11,1 %. Miera úspor domácností v eurozóne bola 13 % po tom, ako v druhom kvartáli bola na úrovni 12,9 %. Miera úspor domácností v eurozóne aj v celej Európskej únii v treťom štvrťroku 2012 v porovnaní s druhým kvartálom sa takmer nezmenila.

Denník Pravda (1. novembra 2012), citujúc analytika Next Finance Martin Prokopa uvádza, že miera úspor je na úrovni európskeho priemeru, avšak má klesajúcu tendenciu:

"Miera úspor domácností v celej EÚ bola na úrovni 11 percent. Slováci sú, čo sa týka šetrenia, európskym priemerom. Miera úspor v druhom štvrťroku dosiahla 11,2 percenta, teda toľko sme v priemere odkladali zo svojho hrubého disponibilného príjmu. ...Na Slovensku stojí za klesajúcou mierou úspor zhoršujúca sa situácia na trhu práce, stúpa nezamestnanosť a klesajú priemerné mzdy. Slováci majú k dispozícii menej peňazí, a teda im aj menej ostane na úspory. Analytici upozorňujú, že tento trend postihuje celú eurozónu, no nie do takej miery ako u nás."


Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error