DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Zobrali ste im invalidný dôchodok. My sme jej potom na základe rozhodnutia ústavného súdu museli vracať dôchodky.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Pravda

Ústavný sú v júni 2006 rozhodol, že prehodnotenie invalidných dôchodkov bolo protiústavné. 

Marcela Eckerová z kancelácie verejného ochrancu práv v článku uverejnenom v denníku SME, 10. júna 2009 vysvetľuje, kto má právo na vrátenie invalidného dôchodku: "Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006 sa vzťahuje na prípady, keď pri kontrolnej lekárskej prehliadke určenej pred 1. januárom 2004 s lehotou jej uskutočnenia po 31. decembri 2003 posudzovala Sociálna poisťovňa trvanie invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť až 1. januára 2004. A na jej základe bol invalidný dôchodok znížený alebo odňatý. Rovnako sa uvedené vzťahuje na poberateľov invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorým pri kontrolnej lekárskej prehliadke vykonanej pred 1. januárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia, no Sociálna poisťovňa im napriek tomu po 1. januári 2004 prehodnotila trvanie invalidity podľa zákona o sociálnom poistení. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že takéto prehodnocovanie invalidity bolo protizákonné a Sociálna poisťovňa je povinná znížené respektíve odňaté invalidné dôchodky vrátiť."

V dokumente "Prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení a dôchodkovom sporení prijatých od júla 2006 do 31. decembra 2008" (.rtf) sa píše:

"...novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 10. 2006 bola riešená situácia poberateľov invalidného dôchodku, ktorým bol invalidný dôchodok odňatý, prípadne jeho suma znížená podľa protiústavného ustanovenia. Následne na to Sociálna poisťovňa postupne prehodnotila a prinavracia invalidné dôchodky tým invalidným dôchodcom, ktorým boli nespravodlivo odňaté."

ČTK, (7. septembra 2006):

"Invalidní dôchodcovia, ktorým bola po sprísnení pravidiel na uznávanie invalidity znížená penzia alebo o ňu prišli, dostanú svoje peniaze späť. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes schválil parlament. Prijatá novela má napraviť škody, ktoré vznikli invalidom pri prehodnocovaní dôchodkov priznaných do konca roku 2003. Ústavný súd totiž konštatoval, že prísnejšie podmienky, ktoré presadila pre invalidov minulá vláda Mikuláša Dzurindu, porušovali ich ústavné práva."

Ústavný súd konštatoval porušenie ústavného práva občanov, a to tým, že trvanie invalidity ako podmienky zachovania nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok vzniknutého pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení sa posudzuje podľa nových kritérií ustanovených podľa zákona o sociálnom poistení. Tým vnáša do minulých skutkových a právnych vzťahov právnu neistotu.“ cituje rozhodnutie ÚS denník Pravda.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error