DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

A takisto sa mi veľmi páči ten explicitný záväzok postarať sa o toto obdobie, ktoré je, Rumunsko a Slovensko to má myslím v konečnom zápise, o to, aby naozaj čerpanie sa urýchlilo a Európska komisia všetkými pákami pomohla Slovensku čerpanie urýchliť

Eurorozpocet - 11.02.2013
Pravda

Výrok Pavla Freša hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa záverečnej dohody(.pdf,s.35) na rozpočte Európskej únie pre roky 2014-2020 má Európska komisia pomôcť Rumunsku a Slovensku "preskúmať praktické riešenia pre zníženie rizika automatického zrušenia záväzku finančných prostriedkov na roky 2007-2013..."


"For Romania and Slovakia, the European Council invites the Commission to explore practical solutions to reduce the risk of automatic de-commitment of funds from the 2007-2013 national envelope, including the amendment of Regulation 1083/2006."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error