DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Takzvané referencovanie liekov už v roku 2010 donieslo úsporu do rozpočtu.

Štátny rozpocet na rok 2013 - 08.01.2013
Nepravda

Minister financií nesprávne uvádza, že referencovanie liekov prinieslo prostriedky do rozpočtu. Ako uvádzajú Zdravotnícke noviny, získaná úspora sa v rozpočte nepremietne a ušetrené prostriedky môžu použiť zdravotné poisťovne na nákup liekov. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže akákoľvek úspora na referencovaní liekov by nepriniesla peniaze do rozpočtu.


Zdravotnícke noviny č. 12/2010, str. 1,5 (25. marca 2010) uvádzajú:

"Vedenie Ministerstva zdravotníctva SR nemôže počítať s ušetrenými finančnými prostriedkami z liekovej politiky. Celková úspora 164 miliónov €, získaná z referencovania cien liekov, sa totiž priamo v štátnom rozpočte kapitoly MZ SR nepremietne. Ministerstvo financií SR preto príslušnú sumu v kapitole rezortu zdravotníctva v štátnom rozpočte nenavýši.

Zdravotné poisťovne budú mať možnosť tieto finančné zdroje použiť na nákup drahších, modernejších a účinnejších liekov. Napríklad môžu zabezpečiť lieky určené pre diagnózy onkologického charakteru. Poisťovne môžu súčasne ušetrené finančné zdroje opätovne využiť v rámci hradenia výkonov poskytovania zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia,“ dodala PhDr. Eva Slováková z MZ SR."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.12.2012
success
error