DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pán premiér hovoril po návrate z Bruselu, že sa mu podarilo vyrokovať financie väčšie ako sa uvažovalo, čo sa týka do infraštruktúry vrátanie napríklad do rekonštrukcie škôl, vo vzťahu k budúcemu finančnému obdobiu, tak treba povedať, že sme toto navýšenie najmä získali 2 štáty, Slovenská republika a Estónsko.

04.01.2013
Pravda

Dňa ôsmeho februára dosiahla Európska rada dohodu o viacročnej finančnej perspektíve (inými slovami rozpočet EÚ) na obdobie 2014-2020.

V rámci vyjednávavania o rozpočte EÚ sa posilnila politika kohézie, čo znamená spomínané investície do infraštruktúry, ale aj podpora tvorby pracovných miest, vzdelávania a výskumu. Pre podrobnejšie info pozri tu.

Čo sa týka Slovenska, tak sa v oblasti kohéznej politiky jedná o navýšenie v hodnote približne jednej miliardy eur oproti predchádzajúcej finančnej perspektíve.

Server Euroskop.sk uvádza, že v prepočte na obyvateľa sa suma pohybuje na úrovni 344 eur. Lepšie štatistiky má už len Estónsko.

Z hľadiska výhodnosti je preto pravdivé tvrdenie, že pre Slovensko a Estónsko je budúca finančné perspektíva EÚ priaznivá.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.01.2013
success
error