DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Naozaj na budúci rok na základe opatrení, ktoré kritizuje opozícia, zvyšujeme výdavky alebo príjmy zdravotného sektoru sa zvyšujú o 130 miliónov eur.

Štátny rozpocet na rok 2013 - 17.12.2012
Neoveriteľné

 SME. hovori o 137 sa zvysia

Výrok ministra Kažimíra hodnotíme ako nepravdivý, pretože príjmy ani výdavky rezortu zdravotníctva sa v štátnom rozpočte na rok 2013 oproti rozpočtu na rok 2012 nezvýšili o 130 miliónov €.
V prílohe č. 3 Zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 sa uvádzajú plánované výdavky na rezort zdravotníctva v celkovej výške 1 393 141 147 €. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2013 rovnakú položku plánuje vo výške 1 399 024 257 €
V prílohe rozpočtu "Príjmy kapitol" boli na rok 2012 v zdravotníctve plánované príjmy 14 918 475 € (+ 89 558 502 € z rozpočtu EÚ), na rok 2013 sú plánované vo výške 15 548 305 € (+ 57 137 000 € z rozpočtu EÚ).
Dokonca, keď sa pozrieme na výdavky na zdravotníctvo podľa funkčnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie COFOG, v roku 2012 boli vyššie než sú plánované na rok 2013 (a to bez ohľadu na úpravy štátneho rozpočtu počas roka 2012)

Z porovnania zákonov o štátnom rozpočte na roky 2012 a 2013 sa výdavky ani príjmy zdravotného sektoru nezvyšujú až o 130 miliónov €. Preto výrok ministra Kažimíra hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.12.2012
success
error