DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

My máme 6 pedagogických fakúlt.

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Nepravda

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako nepravdivý, pretože na Slovensku máme 7 pedagogických fakúlt.

Podľa portálu vysokých škôl máme na Slovensku 7 pedagogických fakúlt a to:

1. Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta

2. Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta

3. Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta

4. Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta

5. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta

6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta

7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta

Aj agentúra ARRA vo svojej analýze porovnáva 7 pedagogických fakúlt.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error