DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Každá priamo riadená organizácia v mojom rezorte, okrem toho spolku Slovenského speváckeho spolku učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, je naviazaná na národne projekty v rámci eurofondov. Akonáhle by som ju zrušil, tak všetky peniaze, ktoré cez ňu išli a išli to na školy, išli to na ďalšie zariadenia, by som musel vrátiť v štátnom rozpočte.

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Nepravda

Za "priamo riadené organizácie" v rezorte školstva môžeme považovať rozpočtové a príspevkové organizácie. 

Rozpočtové organizácie:Príspevkové organizácie:
Krajské školské úradyCentrum vedecko-technických informácií SR
Metodicko-pedagogické centrumDomov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Ústav informácií a prognóz školstvaNárodný ústav celoživotného vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávaniaIUVENTA
Národné športové centrumVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Štátny pedagogický ústavAntidopingová agentúra SR
Medzinárodné laserové centrum
Slovenská pedagogická knižnica
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Štátna školská inšpekcia
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Cez národné projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie čerpajú eurofondy nasledujúce z nich:
Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústav informácií a prognóz školstva a IUVENTA.

Cez národné projekty v rámci operačného programu Výskum a vývoj čerpajú eurofondy nasledujúce z nich:
Centrum vedecko-technických informácií SR.

Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ je sprostredkovateľským orgánom pre eurofondy.

Nie je teda pravda, že všetky organizácie okrem Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov sú naviazané na národné projekty v rámci eurofondov. Z príspevkových organizácii eurofondy nečerpajú Národný ústav celoživotného vzdelávaniaVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ani Antidopingová agentúra SR. Z rozpočtových organizácii nie sú na národné projekty naviazané ani Medzinárodné laserové centrumAgentúra na podporu výskumu a vývoja, Slovenská pedagogická knižnica, alebo Národné športové centrum.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error