DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

V Európe je priemer na triedu spodná hranica, na triedu teraz hovorím, 22 žiakov.

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Nepravda

Žiadne z dohľadaných údajov z Eurostatu a štatistík OECD nepotvrdzujú pravdivosť výroku ministra Čaploviča, či už sa jedná o priemerný počet študentov na triedu, alebo o spodnú hranicu. Výrok preto označujeme za nepravdivý.

Podľa analýzy štúdie OECD Education at a Glance 2012 (.pdf, s.442) je priemerný počet žiakov v triede na základných školách v Európe 19,76. Priemerný počet žiakov v slovenskej triede je 17,83. V stredných školách vychádza počet študentov na jednu triedu o čosi vyšší. Európsky priemer je 21,03 študenta na triedu, na Slovensku je to 20,51.

Iný pohľad poskytuje štúdia Eurostatu (.pdf, s.2), ktorá sa však zaoberá iba základnými školami. Podľa tejto štúdie je v Európe priemerný počet žiakov v triede na úrovni 14,5. Na Slovensku sa uvádza priemerný počet 17,7 žiakov na triedu.

Pokiaľ by sme sa chceli pozerať na limity, teda na spodnú hranicu, pri ktorej je možné otvoriť triedu, musíme upresniť, že v Európe len málo krajín takúto hranicu má. Zo štúdie (.pdf, s.154) Eurostatu (Key Data on Education in Europe 2012) však vychádza, že v rámci základných a stredných škôl je priemerná hranica v Európe na úrovni 15,51 žiaka. Slovensko takéto hranice nemá.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error