DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Končí v tomto školskom roku, teda v minulom školskom roku k 30. júnu 2012 45-tisíc absolventov deviatakov, ponúknutých miest na stredných školách je 83-tisíc.

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Neoveriteľné

Dostupné sú údaje za školský rok 2011, kedy podľa ÚIPŠ (Vývojové tendencie, s.14 pdf) ukončilo základné školy 53 539 žiakov.

Štúdia hovorí (s.20 a 25) o počte novoprijatých žiakov stredných škôl. Na gymnáziá sa prijalo 15 916 žiakov a na stredné odborné školy a konzervatóriá 44 893 žiakov už v roku 2012. Nevieme ale overiť koľko miest bolo "ponúknutých". V štúdii chýbajú ďalšie typy stredných škôl.
Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error