DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fronc

KDH

Znížili sme počet učiteľov zo 100 000 na 70 000 za to obdobie (na poste ministra školstva, pozn.).

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Nepravda

Žiadny z ukazovateľov špecifických počtov učiteľov nepotvrdzuje pokles počtu učiteľov v takom rozsahu o akom hovorí Martin Fronc, jeho výrok je preto nepravdivý.

Nakoľko poslanec Fronc nešpecifikoval pojem "počet učiteľov" bližšie, rozhodli sme sa k tomuto údaju pristúpiť z viacerých uhlov. Údaje za roky 2002-2006 sme čerpali z dát UIPS, pričom sme sledovali vývoj počtu interných učiteľov bez učiteľov VŠ, interných učiteľov vrátane učiteľov VŠ, interných a externých učiteľov spolu vrátane, i bez učiteľov VŠ (vždy vrátane učiteľov škôl ktorých zriaďovateľmi sú iné ministerstvá - takmer zanedbateľná čiastka). Nasledujúci graf tieto údaje názorne zobrazuje:


Ako je z grafu zrejmé, údaje poslanca Fronca sú nepresné. Pokles počtu učiteľov o 30 000 nebadáme pri žiadnom zo zvolených spôsobov porovnania. Najvýraznejší pokles badáme pri počte učiteľov pokiaľ zarátame i externých učiteľov, i ten je však najvýraznejší medzi rokmi 2003 a 2006, i to iba o 12 tisíc.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error