DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Som aj urobil isté kroky v rámci rezortu, ktoré sa týkali tých troch priorít, ktoré som nastavil ešte v júni, ešte sa ani o platoch nehovorilo, že je to zvýšenie platov učiteľov, nastavenie vyšších zdrojov, ktoré prídu do rezortu do oblastí sociálnych štipendií pre vysokoškolákov a financovanie vedy. A všetky tieto prostriedky, ktoré som požadoval som do rozpočtu dostal a môžem povedať, že rozpočet, ktorý máme v rámci našej kapitoly, je navýšený na rozdiel od ďalších kapitol mojich kolegov ministrov.

Stav slovenského školstva - 03.12.2012
Neoveriteľné

Je pravdou, že ministerstvo školstva má ako jedno z mála ministerstiev zvýšené financie na ďalší rok. Avšak, napriek tomu, že svoje priority minister Čaplovič skutočne predstavil už v júni, nevieme, či toto zvýšenie prostriedkov v kapitole jeho ministerstva skutočne smeruje na naplnenie týchto priorít a výrok preto označujeme za neoveriteľný.

V júni roku 2012 minister Čaplovič v rozhovore pre TASR definoval svoje priority čo sa týka financií:

„Prvá priorita je veda a výskum, predovšetkým projekty a programy, ktoré sa týkajú Agentúry pre výskum a vývoj. Druhá priorita sú sociálne štipendiá pre vysokoškolských študentov a tretia priorita sú platy učiteľov. Toto je všetko, čo môžem povedať,“ reagoval Čaplovič na otázku, či sa učitelia v novom školskom roku dočkajú zvýšenia platov. 

Čo sa týka navýšenia kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v štátnom rozpočte, celkové naplánované výdavky na rok 2011 (.rtf) boli 2 323 259 742 €. Na rok 2012 (.pdf) to bolo 2 434 334 571 €.  Príjmy kapitoly boli na rok 2011 stanovené na 1 407 425 € (+ 412 549 718 € z prostriedkov EÚ), na rok 2012 na 1 451 000 € (+463 611 709 € z prostriedkov EÚ).Kapitola ministra Čaploviča teda skutočne bola navýšená.

Nasledujúca tabuľka porovnáva naplánované príjmy kapitol štátneho rozpočtu týkajúcich sa ministerstiev v štátnych rozpočtoch na rok 2011 a 2012 (.pdf):


Ako vidíme na tabuľke, čo sa týka ostatných kapitol rozpočtu týkajúcich sa iných ministerstiev,  skutočne má rada z nich v rozpočtovej kapitole štátneho rozpočtu naplánované nižšie príjmy než predošlý rok. Výnimkami sú Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo Financií a Ministerstvo dopravy. Všetky ostatné rezorty však majú rozpočtové príjmy naplánované výrazne nižšie, alebo na rovnakej úrovni.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error