DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

To znamená, všetci ostatní štátni zamestnanci idú o 5% dole z hľadiska mzdovej obálky a bude sa s tým musieť každý vysporiadať buď znížením počtu zamestnancov alebo znížením platu.

Situácia v školstve a kríza v EÚ - 26.11.2012
Pravda

P. Kažimír správne uvádza, že vo východisku rozpočtu na roky 2013 - 2015 je zníženie plošných výdavkov o 5%. Dosiahnutie zníženia mzdovej obálky o 5% sa dá dosiahnuť buď znížením počtu zamestnancov alebo znížením ich platu.


V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 rozhodujúcou zmenou v návrhu rozpočtu osobných výdavkov na rok 2013 je ich zníženie o 5 % u štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo väčšine kapitol štátneho rozpočtu a s osobitným prístupom k niektorým skupinám zamestnancov. Zo zníženia boli vylúčení:
- štátni zamestnanci vo verejných funkciách,
- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa prílohy
k zákonu č. 553/2003 Z. z. pre pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a podľa prílohy pre učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,
- zamestnanci regionálneho školstva,
- zamestnanci finančnej správy Ministerstva financií SR,
- zamestnanci podriadených rozpočtových organizácií kapitoly Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečujúci sociálne služby a služby na úseku ústavnej starostlivosti.


Dátum zverejnenia analýzy: 25.11.2012
success
error