DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré majú najmenej škôlok na obyvateľstvo.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Neoveriteľné

Výrok neviem plne overiť, pretože nevieme vyhľadať porovnanie s inými krajinami pri kritérií počet škôlok na obyvateľstvo.

Podľa aktuálnej štatistickej ročenky na školský rok 2011/2012 je na Slovensku 2743 štátnych, 67 súkromných a 55 cirkevných materských škôl, čo je asi 1 škôlka na 1885 obyvateľov. V priemere pripadá na jednu škôlku 48,2 detí. V roku 2011 navštevovalo škôlku celkovo 144 tisíc detí. 7 tisíc detí nebolo prijatých z kapacitných dôvodov, čo predstavuje 5% zo všetkých detí navštevujúcich materské školy.

Kapacita škôlok je problémom v niektorých regiónoch SR, najmä v Bratislave. Slovenské ani európske analýzy (.pdf,s.70) však nezohľadňujú počet materských škôl na obyvateľstvo, ale percentuálny podiel detí, ktoré sa zúčastňujú predškolského vzdelávania vo veku 3 až 6 rokov. V medzinárodnom porovnaní dosahuje Slovensko nižší podiel ako je priemer krajín EÚ(.pdf, s.1). SR sa stabilne už niekoľko rokov drží tesne pod podielom 70%, pričom niektoré krajiny(.pdf, s.70) dosahujú viac ako 95% detí vo veku 3 až 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu, napríklad  Dánsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error