DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Pretože faktom je, pán splnomocnenec, že vy hovoríte o sociálnych dávkach a tomu divákovi sa to strašne dobre počúva. Ale tomu divákovi by som chcela povedať, že dávka v hmotnej núdzi, ktorá je najväčšou časťou peňazí, ktoré dostávajú Rómovia v rómskych osadách....

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Neoveriteľné

Výrok L. Nicholson je príliš vyšpecifikovaný na to, aby sa k nemu dala nájsť primeraná štatistika.

Podľa štatistík Svetovej banky majú rómske domácnosti na Slovensku priemerný príjem 528 eur, z čoho 132 eur tvorí sociálna pomoc a 170 príspevok na dieťa, teda dokopy 302 eur. Nevieme však overiť ako je to s Rómami v osadách a ako sa líši ich poberanie dávok od iných Rómov.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error