DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Ten vzorec, ktorý predstavila a presadzovala vláda Ivety Radičovej v minulom období, sa stal predmetom ústavného posudzovania, lebo tam išlo o vzorec, ktorý umožňoval aj znižovať platy.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Pravda

 T. Borec správne hovorí, že zákon, ktorý o znížení platov sudcov prijala NRSR v case vlády I. Radicovej vyhlásil Ústavný Súd za neústavný.Národná rada Slovenskej republiky v case vlády I.Radicovej schválila 2. decembra 2010 zákon c. 500/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona c. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22. júna 2011 vydal Ústavný súd uznesenie, ktorým pozastavuje úcinnost casti tohto zákona, ktorá sa týka platov sudcov. Rozpor s princípmi právneho štátu videli navrhovatelia najmä v tom, že „napadnutou právnou úpravou sa znižujú už priznané základné platy sudcov."

"Podla názoru ústavného súdu sú splnené podmienky aj na pozastavenie úcinnosti napadnutého § 2 ods. 1 v casti „znížený podla ods. 2“, § 2 ods. 2, § 29g ods. 1 vo vztahu k sudcom a § 29g ods. 4, 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení zákona c. 500/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona c. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhladom na to, že dalšie uplatnovanie týchto ustanovení môže ohrozit porušenie princípov materiálneho právneho štátu a nezávislosti súdnictva."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error