DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

Ja si myslím, že zákon hovorí jasne, že sloboda súkromného prejavu nemôže prevažovať nad verejným záujmom, ale na druhej strane treba aj povedať, že tento paragraf v roku 2005 do Trestného zákona presadil poslanec SDKÚ, pán Vavrík. (paragraf 377 Trestného zákona pozn.)

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Pravda

SME (20. júla 2007) prináša správu, že "paragraf o porušovaní dôvernosti presadil do nového trestného zákona v máji 2005 poslanec SDKÚ Roman Vavrík."
 

Presné znenie §377 Trestného zákona viď tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error