DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Len treba povedať, že rodičovské práva a manželstvo ako také už dnes sú v legislatíve veľmi jasne oddelené. Rodičovské práva sa týkajú výchovy detí bez ohľadu na to, či tí dvaja ľudia sú manželia alebo nie. Otcovstvo, alebo materstvo sa takisto v zákone rieši len vtedy keď ide o špecifické veci, ktoré sa naozaj týkajú konkrétneho pohlavia.

Rómska problematika a registrované partnerstvá - 05.11.2012
Pravda

Podľa § 30 Zákona o rodine - Zákon č. 36/2005 Z.zl: 

"Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením."
V Čl. 1  rovnakého zákonu je ďalej uvedené, že hlavným poslaním manželstva je založenie rodiny a rodičovstvo.

V citovanom zákone je skutočne jasné delenie medzi manželstvom a rodičovstvom, keď prvá časť zákonu sa venuje manželstvu a druhá časť rodičovstvu.

Pokiaľ ide o otcovstvo a materstvo, zákon konkrétne spomína ich úlohy v tretej čast, napríklad pri vyživovacej povinnosti otca voči matke, alebo určovaní otcovstva.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2012
success
error