DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Bohužiaľ signály z Európy, z eurozóny na tieto dva štvrťroky sú veľmi negatívne. Pokles ekonomickej dôvery, pokles domácej spotreby či už v Nemecku alebo v ďalších krajinách, ktoré sú pre nás kľúčové z hľadiska výkonu našej ekonomiky.

Konsoliduje vláda dobre? - 29.10.2012
Neoveriteľné

Eurostat hovorí o kcakávanom raste DPH pre krajiny eurozóny na úrovni 1%. Predpoved ekonomického vývoja zostavená Európskou komisiou je pre odbobie  jar 2012 ( najnovšia štatistika pre jesen2012 bude publikovaná 7.11.2012).

V prípade Nemecka je úvádzané:

"available short-term indicators for the first
quarter of 2012 point to stabilisation. In particular,
sentiment indicators for firms and households have
been improving
, although industrial production
suffered"

"As the
effects of the sovereign-debt crisis fade further, the
pace of expansion in the second half of 2012 and
in 2013 is expected to be broadly in line with the
economy's medium-term growth potential

. Thesovereign-debt crisis and oil prices remain the key risks to the German growth outlook."

Uvedené údaje za skúmané obdobie nehovoria o významnom poklese ekonomických ukazovatelov, avšak je možné  že pod vplyvom nových udalostí na financných trhoch, bude nová ekonomická prognóza korigovaná. Z toho dôvodu oznacujeme výrok pána Kažimíra za neoveritelný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error