DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Preto sme navrhovali aj konkrétne zákony, napríklad mimochodom ten, aby deti boli odmeňované podľa toho, či chodia do školy, aký majú prospech, nielen za účasť v škole. Zamietli to vaši (Poslanci SMER-SD, pozn.) poslanci.

Rómska otázka - 22.10.2012
Zavádzajúce

Výrok Pavla Freša hodnotíme ako zavádzajúci, pretože SKDÚ-SD predložila len návrh zákona, ktorý ruší závislosť dávky na dieťa v závislosti od povinnej školskej dochádzky.  Je, pravdou, že poslanci SMER-SD hlasovaním znemožnili prijatie tejto novely. SDKÚ do dnešného dňa nepredložila návrh zákona, ktorý by príspevok na dieťa príspevok viazal na dobrý prospech a slušné správanie v škole. 

dôvodovej správe (.rtf) novely zákona o službách zamestnanosti a o pomoci v hmotnej núdzi sa uvádza: "Ruší sa dávka naviazaná na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťom." 

Novela zákona Čl. 2 bod 1.: „Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17, 20 eura mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.20b“ sa vypúšťa.

Je pravdou, že dávky resp. príspevok na dieťa sa mal predkladanou novelou by sa neviazali na povinnú školskú dochádzku, no návrh zákona nikde neuvádza, že by sa táto dávka viazala na prospech či slušné správanie.

Podľa tlačovej správy SDKÚ-DS z 11. septembra 2012, strana plánuje prísť s ďalšími návrhmi, aby bol príspevok viazaný na dobrý prospech a slušné správanie v škole. 

Strana SMER-SD hlasovala o návrhu zákona o službách zamestnanosti a o pomoci v hmotnej núdzi nasledovne:

Hlasovania sa zdržalo: 73 poslancov SMER-SD

Proti hlasovali: 3 poslanci SMER-SD

Návrh novely zákona neprešiel. 

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error