DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

V rámci OECD a ak niekto hovorí, že sme na chvoste, tak sme dlhodobo na chvoste (podpory vzdelania, pozn.).

25.09.2012
Pravda

Podľa štatistík OECD majú slovenskí učitelia najnižšie platy v rámci OECD. Len učitelia v Poľsku a v Maďarsku majú nižšie nástupné platy, s rokmi praxe sa však výrazne zvyšujú. Zatiaľčo priemerný ročný plat učiteľa na základnej škole s 15-ročnými skúsenosťami v OECD v roku 2010 dosahoval 37 603 USD, na Slovensku takýto učiteľ zarábal len 12 688 USD (Education at Glance, OECD 2012(.pdf)).

Podiel verejných zdrojov minutých na vzdelávanie v pomere k HDP je na Slovensku dlhodobo jeden z najnižších v OECD, pohybuje sa okolo 3-4 %. Menší podiel financovania školstva voči HDP vykazuje len Japonsko a Grécko. V spodnej tretine sa nachádzame aj v štatistike podielu verejných zdrojov smerujúcich do školstva voči celkovým vládnym výdavkom (cca 9-11 % v priebehu posledných 12 rokov), nižšie percentá dosahuje Česká republika, Grécko, Japonsko a Taliansko (The World Bank Data Catalog).

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error