DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Napríklad v roku 2012 to nie sú 4 % za poistencov štátu, ale po rozpustení rezervy v celoročnom pohľade je to 4,16 %, čo mala vláda Ivety Radičovej do zdravotníctva v tomto roku. Pretože pripravovala rozpočet. Faktom je, že 4 % v budúcom roku znamená reálne, ja by som to povedal, v peniazoch, lebo hovoríme o nejakom iluzornom percente, o 70 miliónov eur menej za poistencov štátu, ako ide tento rok. Ako dala vláda Ivety Radičovej. O 55 centov na jedného poistenca štátu mesačne menej, ako dala vláda Ivety Radičovej. O 5 % menej.

Nájde vláda prostriedky na zvýšenie platov v zdravotníctve? - 24.09.2012
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. V. Novotný síce správne udáva percento, ktoré tohto roku platí štát za svojich poistencov, avšak neuvádza presné okolnosti, za ktorých k tomuto navýšeniu došlo.

Podobný výrok sme overovali 6. mája 2012 pri R. Ficovi v diskusnej relácii V politike. Vtedy sme podľa správy SITA z mája 2012 uviedli, že výška sadzby poistného pre poistencov štátu na rok 2012 je na úrovni 4 %.

Ako však uviedla SITA v auguste 2012, "Odvod za poistencov štátu sa zvyšoval naposledy v júli (2012, pozn.), a to zo 4 na 4,32 %. Na tejto úrovni má zotrvať do konca roka. Vyššie platby za poistencov štátu zdravotným poisťovniam umožnilo rozpustenie 50-miliónovej rezervy, a to na základe novely zákona o zdravotnom poistení Richarda Rašiho (Smer-SD). Tieto zdroje mali pokryť chýbajúce financie na zvýšené platy lekárov a sestier." Ako SITA ďalej uviedla, "Peniaze teda dorazia prostredníctvom vyšších platieb za poistencov štátu zdravotným poisťovniam a následne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v druhom polroku."

V. Novotný má pravdu vo výške percenta, ktoré platí štát za svojich poistencov. Vzhľadom na to, že za január 2012 až júl to boli 4 % a od júla do konca roka to má byť 4,32 %, priemerne na rok 2012 to vychádza na spomínaných 4,16 %.

Rezervu 50 miliónov eur schválil parlament v štátnom rozpočte v roku 2011. Ako však uvidela SITA "Rezervu 50 mil. eur pre sektor zdravotníctva presadila strana Smer-SD. Bola to podmienka najsilnejšej opozičnej strany za pomoc pri schvaľovaní tohtoročného štátneho rozpočtu." Ako správa ďalej uvádza, vláda I. Radičovej ešte vo februári 2012 neuvažovala o využití tejto rezervy. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci, pretože zvýšenie percenta na platby štátu svojim v roku 2012 poistencom nebolo naplánované a schválené v štátnom rozpočte, ktorý pripravovala vláda I. Radičovej. Schválená bola len rezerva pre zdravotníctvo, ktorá však tiež nebola prioritne navrhnutá vtedajšou vládou.

DRUHÁ ČASŤ - od "Faktom je, že 4 %...." - Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže V. Novotný neudáva správne sumy pri porovnaniach platieb štátu za poistencov v roku 2011 (za vlády I. Radičovej) s predpokladanými platbami v roku 2013.

Štát je platiteľom zdravotného poistenia za tzv. poistencov štátu a za určitých podmienok aj za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v § 11 ods. 7 definuje skupiny obyvateľov, za ktoré je štát platiteľom poistného. Medzi ne patria napr. nezaopatrené deti, osoby poberajúce dôchodok či osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

O výške sadzby poistného pre poistencov štátu sa rozhoduje pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Uvádza sa ako určité percento z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda v ekonomike spred dvoch rokov.

Ako uviedla SITA, podľa aktuálneho návrhu štátneho rozpočtu, by platby za poistencov štátu mali byť v roku 2013 na úrovni 4 %.
V roku 2012 platil štát za svojich poistencov od januára do júla rovnako 4 %, v júli stúpla táto platba na 4,32 % a na tejto úrovni sa má udržať do konca roka 2012.
V roku 2011, za vlády I. Radičovej, boli odvody na úrovni 4,32 %.

Ako ďalej uvádza správa, v roku 2011 zaplatil štát za svojho poistenca mesačne 32,16 eur (pri 4,32 %) a prvom polroku tohto roku 30,76 eura (pri 4 %). V druhom polroku 2012 bude podľa SITA mesačná platba štátu 31,54 eur, od nasledujúceho roku (2013, pozn.) by sa suma mala znížiť na 31,44 eur.

Podľa týchto údajov bude mesačná platba štátu za poistenca v roku 2013 o 72 centov nižšia ako bola v roku 2011, teda počas vlády I. Radičovej. Je to však pokles len o 2,24 % a nie 5 %, ako uvádza V. Novotný.

V. Novotný udáva nesprávne číslo aj pri objeme financií, ktoré štát vyčlenil na platenie poisteného pre svojich poistencov. Podľa rozpočtu SR na rok 2012, bolo na kapitolu Poistné za poistencov štátu v rozpočte Ministerstva zdravotníctva SR, vyčlenených 1 218 096 000 eur. K tejto sume môžeme pripočítať rezervu 50 mil eur, ktorá nakoniec išla na platby za poistencov. Za rok 2012 to tak spolu tvorí 1 268 096 000 eur.
Podľa predbežného návrhu rozpočtu na rok 2013 sa v tejto kapitole počíta so sumou 1 263 888 000. V roku 2013, tak predbežne pôjde na platby poistencov štátu o 4,2 mil eur menej, ako v roku 2012, nie 70 mil eur ako uvádza V. Novotný.Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2012
success
error