DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

No len už raz konečne povedzte všetkým obyvateľom SR, že konsolidačný balík ministra Mikloša na rok 2011 nosil úsporu vo výške 1,7 mld. €. Pán minister, viete, akú časť z toho tvoril príjem zo zvýšenej DPH? 185 mil. €. To je niečo málo cez 10% z celého konsolidačného balíka. A 65% z 1,7 mld. € tvorili úspory výdavkov.

Správne poplatky, školstvo, konsolidácia verejných financií - 17.09.2012
Zavádzajúce

Z porovnania Štátnych záverečných účtov za roky 2010 a 2011 vieme vyčítať nasledovné:

                                                                                                                     Na príjmovej stránke sa očividne podarilo vyzbierať do štátneho rozpočtu o viac než miliardu € viac, na výdavkovej strane sa však dosiahla iba minimálna úspora cca. 67 miliónov €. Údaj o úspore vo výške 1,7 mld. € teda môžeme považovať za pravdivý, avšak tvrdenie že z tejto sumy tvorili úspory na strane výdavkov štátneho rozpočtu až 65% je jednoznačne zavádzajúci. 

Čo sa týka DPH, podľa údajov (.xml) ministerstva financií sa v roku 2011 vybralo z DPH o viac než 401 mil. € viac než v predchádzajúcom roku. To tvorí viac než 20% z celkovej "úspory" o ktorej poslanec Kollár hovorí. 

Z týchto dvoch dôvodov sme sa rozhodli výrok poslanca Kollára označiť za zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error