DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Fronc

KDH

Pre rok 2006 som získal nárast 4,2 miliardy. Ja myslím, že to bol najvyšší nárast.

Dušan Caplovic vs Miroslav Beblavý - 17.09.2012
Zavádzajúce

V roku 2006 sa zvýšil rozpočet školstva v porovnaní s rokom 2005 o cca. 4,2 mld. Sk, prvú časť výroku preto hodnotíme ako pravdivú.

Druhú časť výroku hodnotíme ako nepravdivú, keďže vyšší nárast výdavkov v kapitole školstva bol podľa doluuvedenej tabuľky v rokoch 1995, 2004, 2009 a 2010.

Rok
Výdavky ŠR pre kapitolu Ministerstva školstva
1993
18 437 794 v tis. Kčs
1994
18 688 695 v tis. Sk
1995
24 797 684 v tis. Sk
1996
27 667 038 v tis. Sk
1997
5 822 694 v tis. Sk
1998 (.pdf)
6 460 782 v tis. Sk
1999
6 772 693 v tis. Sk
2000
6 914 827 v tis. Sk
2001
7 705 008 v tis. Sk
2002 (.pdf)
9 687 762 v tis. Sk
2003
11 658 445 v tis. Sk
2004
41 541 953 v tis. Sk
2005 (Príloha č. 3)
44 700 037 v tis. Sk
2006
48 915 386 v tis. Sk
2007
51 360 826 v tis. Sk
2008 (.pdf)
55 494 212 v tis. Sk
2009
2 170 267 753 v eurách / 65 381 486,32 v tis. Sk
2010 (.pdf)
2 348 231 752 v eurách / 70 742 829,76 v tis. Sk
2011
2 323 259 742 v eurách / 69 990 522,99 v tis. Sk
2012 (.pdf)
2 434 334 571 v eurách / 73 336 763,28 v tis. Sk
2013 (.pdf), zatiaľ neschválený 2 450 942 773 v eurách / 73 837 101,97 v tis. Sk


Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error