DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja som jasne zadefinoval, pretože bol som požiadaný zadefinovať priority, ktoré neboli ešte zahrnuté v štátnom rozpočte, ktorý sa po 15.auguste dostal do fázy informatívneho schvaľovania, je to aproximatívny rozpočet, v ktorom nie sú obsiahnuté priority jednotlivých rezortov a osobitne priority školstva.

Dušan Caplovic vs Miroslav Beblavý - 17.09.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Rozpočet sa vždy 15. augusta dostáva do fázy informatívneho schvaľovania a 15. októbra sa predkladá na schválenie NR SR. (rozpocet.sk)

Rozpočet naozaj neobsahuje priority rezortov, potvrdzujú to slová štátneho tajomníka rezortu financií Petra Pellegrina zo dňa 15.augusta 2012 na webnoviny.sk:

"..."Na základe rokovaní s jednotlivými ministerstvami a kapitolami sme identifikovali priority v objeme až 1,9 mld. eur. Tento rozpočet zatiaľ neobsahuje ani cent z týchto priorít,“ tvrdí Pellegrini..."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error