DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Musím pre porovnanie povedať, že balík, ktorej súčasťou bol aj pán Švejna, tá minulá vláda v roku 2011, bol odhadovaný tými istými ľudmi na rezorte financií na úrovni 0,8 %, skončilo to 1 %. To znamená nemuseli sme mať 3%, ale mohli sme mať 4% rast.

Peter Kažimír, Ivan Švejna, Martin Chren - 25.06.2012
Neoveriteľné

Z uvedených oficiálnych výstupov IFP vyplýva, že konsolidačný balíček vlády I. Radičovej nemal odhadovaný dopad 0,8 resp. 1 p.b. na HDP ale podľa makroekonomickej prognózy 0,5 b.p.

Vplyvom úsporných opatrení vlády na rast HDP sa zaoberá napríklad štúdia z dielne Inštitútu finančnej politiky MF SR Aktuálna makroekonomická prognóza (str. 3, .pdf) MF SR z 8. februára 2011. V analýze sa nespomína odhad o koľko konsolidácia spomalí ekonomický rast.
 
"Prognóza rastu HDP sa oproti septembrovým odhadom mierne zvýšila v celom horizonte prognózy. Za pozitívnejším vývojom stojí predovšetkým rýchlejšie oživenie obchodných partnerov v treťom štvrťroku 2010, zlepšenie očakávaní o ich budúcom vývoji, a nižší rast cien. Oproti roku 2010 je však rast v roku 2011 nižší predovšetkým v dôsledku konsolidácie verejných financií, ktorá je však do istej miery tlmená očakávaným vyšším čerpaním EÚ fondov. Očakávania spojené s konsolidáciou zvyšujú neistou spotrebiteľov, čo spolu s nižším rastom zamestnanosti spôsobuje nižší odhad spotreby domácností v roku 2011."

V Makroekonomickej prognóze MF SR (s.2) zo septembra 2010, IFP uvádza konsolidačné opatrenia a zlepšené čerpanie európskych peňazí bude mať vplyv 0,5 p.b.

"Spomalenie rastu v nasledujúcom roku je spôsobené vyššou východiskovou bázou roku 2010, vyššou
infláciou (ceny potravín a komodít) a predovšetkým fiškálnou konsolidáciu. Z hľadiska negatívneho dopadu na ekonomický rast bude výrazné zníženie deficitu tlmené očakávaným vyšším čerpaním EÚ fondov, keď reštriktívny vplyv fiškálneho impulzu bude okolo 1,5% HDP. Plánované
zníženie deficitu na 4,9% HDP si vyžiada fiškálne opatrenia na úrovni 2,5% HDP. Tieto opatrenia pri zlepšenom
očakávanom čerpaní EÚ fondov budú mať nepriaznivý dopad na ekonomický rast v roku 2011 na úrovni
0,5 p.b." 

Makroekonomická prognóza z februára 2012 taktiež nehovorí o číslach, ktoré spomína P. Kažimír. 

"Fiškálne opatrenia (vlády I. Radičovej, pozn) tak znížia rast HDP v roku 2013 o 0,7 p.b., v roku 2014 o 0,5 p.b. a v roku 2015 o 0,8 p.b."


Dátum zverejnenia analýzy: 24.06.2012
success
error